När risken betyder allt

Svävande hjärta

Ett innovativt
läkemedelsföretag med
fokus på hjärtat

Vi på Amarin arbetar hårt varje dag för att stoppa hjärt–kärlsjukdom från att vara en ledande dödsorsak. Vi tycker att patienter och anhöriga förtjänar nya, effektiva och bevisade behandlingsalternativ för att hantera den kvarvarande risken för kardiovaskulära händelser.

Vi kan minska
risken för
kardiovaskulära
händelser

Vill du veta mer om hjärt–kärlsjukdom eller hur det är att arbeta på Amarin? Klicka på området du vill läsa mer om.

För dig som arbetar inom hälso– och sjukvården finns det mer att läsa om vår forskning, vår produkt och mycket annat. 

Leende äldre man med läkare
För sjukvårdspersonal

Trots optimal standard-behandling med statiner så är den kvarstående risken för en ny hjärt–kärlhändelse en utmaning. Läs mer om hur man kan minska den återstående risken här. 

Fokus på hjärtat
doktor_haller_i_hjarta
Karriär

Vår främsta styrka ligger i våra engagerade och kunniga medarbetare. Klicka här om du vill se våra lediga tjänster eller veta mer om hur det är att jobba på Amarin.

Innovation

Patienter förtjänar innovativa lösningar på ett allvarligt och växande hälsoproblem

Läs mer

Referenser

  1. Swedeheart/RIKS HIA (2023) Swedeheart Annual report 2022 https://www.ucr.uu.se/swedeheart/dokument-sh/arsrapporter-sh/01-swedeheart-annual-report-2022-english-2/viewdocument/3479 
  2. Pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden 20181211. Uppgiften är baserad på specialbeställd statistik från Socialstyrelsen, dnr 30687/2018.
     
SE-NP-00083. 11.12.2023