Hoppa till huvudinnehåll
Sjukvårdspersonal sitter vid skrivbordet med dator och stetoskop

Hjärt-kärlsjukdom:
Trots dagens standardbehandling löper många patienter fortsatt risk för kardiovaskulära händelser

Kardiovaskulära sjukdomar är inte bara den främsta dödsorsaken,1, utan också en viktig orsak till försämrad hälsa2 och minskad livskvalitet.3

Dessutom, är kardiovaskulära sjukdomar en viktig faktor för ökade hälso-och sjukvårdskostnader.4 En hälsosam livsstil kan bromsa utvecklingen av hjärt‑kärlsjukdomar.5
Om detta inte är tillräckligt kan ytterligare åtgärder och behandling övervägas, inklusive behandlingar med olika läkemedel.6

Trots läkemedelsbehandling har många av dessa patienter fortsatt hög risk för kardiovaskulär sjukdom.7-11 Att minimera denna kvarvarande risk är en viktig fråga för alla aktörer inom hälso- och sjukvården.
Rådgör alltid med din vårdpersonal som är bäst lämpad att ge råd om dina personliga medicinska frågor

Kardiovaskulära sjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige

Karta över Sverige med EKG-symbol på ett hjärta

Hjärt-kärlsjukdomar: En stor del av den svenska hälso- sjukvården

Med mer än 27 500 dödsfall per år (2019) är kardioväskulära sjukdomar den främsta dödsorsaken i Sverige.12

Sjukvårdspersonal förklarar för patienten

Alternativ och strategier för behandling av kardiovaskulär sjukdom

Hjärt-kärlsjukdom är den största folksjukdomen i Sverige. 1 För att minska risken för kardiovaskulära händelser har hälso-och sjukvårdspersonal redan gjort stora ansträngningar för att hitta nya lösningar.

Sjukvårdspersonal placerar blodtrycksmätare på patientens arm

Det behövs ett nytt angreppssätt för att skydda högriskpatienter och minska deras kvarvarande kardiovaskulära risk.

Trots behandling med olika läkemedel och förändrade livstilsvanor kan kvarvarande risken för kardiovaskulärsjukdom kvarstå.

Sjukvårdspersonal sitter vid datorn och pratar i telefon

Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor, behöver ytterligare information eller vill rapportera en biverkning. Kontakta oss via vårt Nordiska callcenter

Tel: +46 84 468 5033

E-post: [email protected]

  1. ESC: Cardiovascular Realities. Tillgänglig på www.flipsnack.com/Escardio/esc-cardiovascular-realities-2020/full-view.html. (Senaste åtkomst: 18.08.2021).
  2. Timmis A, Townsend N, Gale CP et al. European Society of Cardiology: Cardiovascular Disease Statistics 2019. Eur Heart J. 2020; 41: 12-85.
  3. Virani SS, Alonso A, Benjamin EJ et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2020 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2020; 141: e139–e596.
  4. Andersson E, Lindgren P, Brådvik G, Ramdén V, Steen Carlsson K. Kostnader för hjärt-kärlsjukdom i Sverige 2019. IHE Rapport 2021:4, IHE: Lund.
  5. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 37(29): 2315–2381.
  6. www.1177.se (senaste åtkomst: 20.10.2021)
  7. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP et al. IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med. 2015; 372(25): 2387-2397.
  8. Cannon CP, Braunwald E, McCabe CH et al. Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy-Thrombolysis in Myocardial Infarction 22 Investigators. Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2004; 350(15): 1495-1504.
  9. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet. 1994; 344(8934): 1383-1389.
  10. Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA et al. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. Cholesterol and Recurrent Events Trial investigators. N Engl J Med. 1996; 335(14): 1001-1009.
  11. LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD et al. Treating to New Targets (TNT) Investigators. Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. N Engl J Med. 2005; 352(14): 1425-1435.
  12. Socialstyrelsen. Statistik om dödsorsaker 2019. Art.nr: 2020-6-6798. 2020. Tillgänglig från: www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2021-6-7453.pdf (Senaste åtkomst: 18.08.2021).
  13. Wilkins E, Wilson L, Wickramasinghe K. European Cardiovascular Disease Statistics 2017. European Heart Network, Brüssel, 2017.
  14. Joseph P, Leong D, McKee M et al. Reducing the Global Burden of Cardiovascular Disease, Part 1: The Epidemiology and Risk Factors. Circ Res. 2017; 121(6): 677-694.

SE-NP-00019 20211201