Hoppa till huvudinnehåll
Sjukvårdspersonal har ett samtal med en patient

Välkommen och tack för att du besöker Amarin Sveriges, filial av Amarin Switzerland GmbH, webbplats

Amarin är ett innovativt läkemedelsföretag med fokus att minska risken för kardiovaskulära händelser.

Vi brinner för att främja riskreducering av kardiovaskulära sjukdomar genom att bedriva forskning och introducera nya alternativ som tar itu med de mänskliga kostnader som finns bortom nuvarande vägar.

Kardiovaskulär sjukdom är ett allvarligt och växande hälsoproblem i Sverige. Det är därför vi försöker förbättra livet för människor som riskerar att drabbas av stroke, hjärtinfarkt och andra allvarliga kardiovaskulära händelser. Vi tror att det nu är dags för en systemisk förändring av hur sjukdomen behandlas. Vår avsikt i Sverige är att vara en del av lösningen för att hantera denna ökande hälsofråga.

Vi är medvetna om att det finns otaliga patienter nu och i framtiden som förlitar sig på oss för att få det rätt. Varje dag oroar sig patienter och deras familjer för den inverkan kardiovaskulär sjukdom kan ha och har på deras liv och dem de bryr sig om.

Genom hårt arbete och beslutsamhet tror vi att det är möjligt att eliminera undvikbara kardiovaskulär sjukdom-dödsfall i Sverige till år 2025. Vi strävar efter att bli en ledande aktör i Sverige som driver innovation inom patientvård och kardiovaskulära- och metabola sjukdomar.

Integritet

Vi är ärliga; Vi behandlar alla med respekt; Vi är ansvariga för våra handlingar.

Leverans

Vi värdesätter ett effektivt och ändamålsenligt utförande på alla nivåer i organisationen med fokus på att leverera värde till våra kunder; Vi uppskattar en vilja att agera.

Samarbete

Vi arbetar tillsammans och stöder varandras ansträngningar i syfte att skapa värde; Vi är kompetenta och resursstarka och uppmuntras att dela idéer och lära av varandra.

Engagemang för kvalitet

Vi strävar efter att förbättra patientvården genom våra åtgärder och produkter; Vi insisterar på en kultur av kvalitet och ständiga förbättringar; Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera styrkor/svagheter och agerar snabbt för att anpassa oss till företagets/strategiska mål.

Kollegor arbetar tillsammans med en uppgift

Karriär

Vill du vara en del av vår spännande framtid? Tillsammans arbetar vi för att våra innovationer skall komma till nytta för våra patienter

Historia

Amarin grundades i Storbritannien 1989 och har starka europeiska rötter och en innovativ företagshistoria som sträcker sig över 30 år.

Vi har vuxit från en ödmjuk start-up till ett ledande globalt företag inom kardiovaskulär vård. Vi har nu över 1 000 anställda med internationella kontor i Bridgewater (New Jersey), Dublin (Irland) och Zug (Schweiz).

Nästa kapitel i vår historia kommer att vara att arbeta för att minska kardiovaskulära sjukdomar i Sverige.

Amarin Sverige
Org nr. 516412-6558
Gustav III:s Boulevard 34
169 73 Solna

Anställda ger varandra ett fast handslag

Mångfald och integration

Vi bjuder in till en mångfald av olika perspektiv, kunskap och erfarenheter i vår verksamhet. Mångfald och integration engagerar oss som arbetar här.

Presentation för medarbetare

Transparens

Vi delar information om våra samarbeten med vårdpersonal och patientorganisationer samt publicerar finansiellt och relevant icke-ekonomiskt stöd.

Sjukvårdspersonal har ett samtal med en patient

Nyheter

Läs om Amarin’s nyheter och ta del av de senaste händelserna inom företaget

SE-NP-00019 20211201